Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Dodatkowo, audyt przedsiębiorstwa ma na celu nie tylko ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, ale powinien wskazywać również na realne przedsięwzięcia inwestycyjne

Centrum Doradztwa Energetycznego działa i specjalizuje się w tej tematyce od 2011. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad

  • Audyt energetyczny budynków;
  • Audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
  • Audyt energetyczny procesów technologicznych;
  • Audyt energetyczny oświetlenia w tym oświetlenia zewnętrznego;
  • Audyt energetyczny samochodów i pojazdów;
  • Diagnoza sytuacji energetycznej i ekologicznej przedsiębiorstwa (wskaźniki emisyjności);
  • Rekomendacja działań optymalizacyjnych, wraz z oszacowaniem efektu ekologicznego, energetycznego i ekonomicznego;

przy dofinansowaniu ze środków unijnych,

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszam do kontaktu:

Marek Gregorczyk
email: biuro@isid.pl
tel. 516 822 582