Treningi/Warsztaty

4 ROLE LIDERA

Współczesny menedżer stoi przed wieloma wyzwaniami: trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników, szybkie rotacje w zespole, niesatysfakcjonujące rezultaty, nieustające zmiany w biznesie i frustracje, które towa­rzyszą pracownikom i jemu samemu. Każdy menedżer chciałby posiadać zgrany zespół, który będzie się angażował i weźmie odpowiedzialność za wynik. Jego celem jest mieć zespół takich ludzi, którzy staną się ambasadorami marki pracodawcy, nie będą wpadać w rutynę, a konieczności zmian nie wywołają w nich frustracji, będą gotowi zmierzyć się z wyzwaniami, które postawi przed nimi rynek.


TEAM CHALLENGE

ZESPÓŁ ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ I NAJSKUTECZNIEJ, KIEDY ZMIERZY SIĘ Z WYZWANIEM

Kluczową przewagą konkurencyjną firmy jest człowiek, lecz sam, w pojedynkę, niczego nie osiągnie. Prawdziwa wygrana firmy to dobry zespół. I tym samym dla wielu liderów ten czynnik staje się największym zawodowym wyzwaniem. Podejmują wysiłki tworzenia zespołu, który będzie samodzielny, zintegrowany i skuteczny. Niestety, próby te często kończą się fiaskiem.


IMPROsprzedaż

Improwizacja w biznesie! Ten zwrot ma wyłącznie złe konotacje. Chaos, brak kontroli, nagłe zmiany wymusza­ne przez „okoliczności“. Sama myśl o tego typu zagrożeniach wywołuje poruszenie wśród osób tworzących sys­temy organizacyjne oparte na procesach, procedurach, określonych metodach postępowania. Negatywne postrzeganie improwizacji wiąże się zapewne z jej wykorzystywaniem przez ludzi tak zwanych wolnych zawo­dów. Wolnych, czyli poruszających się w swoich profesjach swobodnie, nieznających pojęcia sztywnych reguł aktorów, muzyków, pisarzy, malarzy, ilustratorów. Lecz aby skutecznie improwizować, należy się tej sztuki wyuczyć. I nie jest to łatwe zadanie.


BUSINESS SPEAKER SYSTEM

UNIKATOWY PROGRAM PRZENOSZĄCY NA GRUNT BIZNESOWY NAJLEPSZE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AUTORYTETY W DZIEDZINIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH.

Profesjonalne wystąpienie biznesowe są skutecznym narzędziem powiększania zasięgu działania, przez prze­chodzenie od komunikacji „1 na 1″ do komunikacji „1 do wielu“.

Program Business Speaker System™ wykorzystuje 6 systemów pozwalających na tworzenie i prowadzenie skutecz­nych wystąpień i prezentacji biznesowych, których efektem jest osiągnięcie jak najlepszego rezultatu biznesowego. Wszystkie systemy są osobiście testowane przez uczestników podczas treningu.


HR JAKO COACH

ZBUDUJ W SWOJEJ ORGANIZACJI MARKĘ HR UTOŻSAMIANĄ Z ROZWOJEM I PRZYWÓDZTWEM.

Celem każdego HR‐owca jest wypracowanie takiej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, aby wpływała na jak najlepszą współpracę z menedżerami oraz ich zespołami. Drugim celem jest zaprojektowanie Działu Human Reso­urces w taki sposób, aby potrafił szybko stworzyć, a następnie wzmocnić i podtrzymać unikatową wartość własnej organizacji. Właściwą drogą do realizacji tych celów jest zbudowanie silnej marki HR, pozwalającej na efektywne stymulowanie rozwoju potencjału organizacji, zespołu i poszczególnych osób.


HR SESSION

ZAPROJEKTUJ DZIAŁ HR, KTÓRY STWORZY SWOJĄ UNIKATOWĄ WARTOŚĆ W ORGANIZACJI.

Bolączką działów HR jest sprowadzanie ich do roli rekruterów, prowadzących sprawy kadrowe oraz organizatorów spotkań integracyjnych i szkoleniowych. Przez takie działania marnują czas, zamiast budować silną markę HR, po­zwalającą na efektywne stymulowanie rozwoju potencjału organizacji, zespołu i poszczególnych osób.


Aby uzyskać szczegółowe informacje napisz lub zadzwoń.